(pressekreterare, Svenska Röda Korset)

Maude Fröberg är pressekreterare på Svenska Röda Korset sedan 1999. Hon har haft flera uppdrag utomlands för Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen och arbetat med katastrofinsatser och humanitär diplomati. Hon är utbildad internationell ekonom och journalist med ett stort intresse för det skrivna ordet.