Se dialogen mellan publik och panel – Cecilia Malmström EUs handelskommissionär, Olle Ludvigsson (s) Europaparlamentariker, Christofer Fjellner (m) Europaparlamentariker samt Joakim Larsson, ordf. regionfullmäktige Västra Götalandsregionen.

Se sändningen från Göteborg om internationell handel i allmänhet och TTIP i synnerhet.