I Europaparlamentet sitter 20 svenska ledamöter. De tillhör något av de svenska politiska partier som finns representerade i Europaparlamentet. Partierna ingår i parlamentets politiska grupper. The European Peoples`s Party (Gruppen för Europeiska folkpartier EPP) är den största politiska grupperingen i Parlamentet och Regionkommittén. I EU Parlamentet representeras gruppen av 271 ledamöter (av totalt 754) från olika länder, däribland 5 från Sverige från Moderaterna och Kristdemokraterna. Ordförande för den svenska delegationen är Gunnar Hökmark (M).

Svenska EU-ledamöter

Moderaterna: Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Anna Ibrisagic och Gunnar Hökmark
Folkpartiet: Cecilia Wikström, Marit Paulsen och Olle Schmidt
Centerpartiet: Kent Johansson
Kristdemokraterna: Alf Svensson
Socialdemokraterna: Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Åsa Nilsson och Marita Ulvskog
Miljöpartiet: Isabella Lövin och Carl Schylter
Piratpartiet: Amelia Andersdotter och Christian Engström
Vänsterpartiet: Mikael Gustafsson

Kulturfrågor i Europaparlamentet

EU Parlamentet arbetar genom olika utskott, däribland Kultur och utbildningsutskottet.
Det finns ingen svensk ledamot i parlamentets Kulturutskott. Ett annat utskott som är relevant för kulturfrågor är Utskottet för regional utveckling med Jens Nilsson (S) som tillhör Gruppen progressiva förbundet av socialdemokrater S & D.

Mer information om EU Parlamentet och de svenska ledamöterna finns här