Valmyndigheten fastställde det slutgiltiga valdeltagandet till 51,07 procent i Sverige. Det är mer än 5,5 procentenheter högre än valet 2009 och högre än EU-snittet på 43,09 procent.

Sverige har 20 mandat i Europaparlamentet och de fördelas på följande partier/kandidater:
Moderaterna: Anna Maria Corazza Bildt, Gunnar Hökmark, Christoffer Fjellner
Centerpartiet: Fredrik Federley (ny)
Folkpartiet: Marit Paulsen, Cecilia Wikström
Kristdemokraterna: Lars Adaktusson (ny)
Socialdemokraterna: Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland (ny), Jens Nilsson, Anna Hedh
Vänsterpartiet: Malin Björk (ny)
Miljöpartiet: Isabella Lövin, Peter Eriksson (ny), Bodil Ceballos (ny), Max Andersson (ny)
Sverigedemokraterna: Kristina Winberg (ny), Peter Lundgren (ny)
Feministiskt initiativ: Soraya Post (ny)

Piratpartiet fick inte tillräckligt med röster och förlorade sina två mandat.
Hälften av de svenska ledamöterna är nya ledamöter som inte har suttit i parlamentet tidigare.
Mer information och statistik finns på Europaparlamentets hemsida samt på Valmyndighetens hemsida