PRODUCENT
christoffer.tarras@intercult.se
+46 8 644 10 23

presentation_webb_483x300
Christoffer är producent med uppdrag att projektleda och producera evenemang inom ramen för verksamhetsplaner vid Intercult, Europa Direkt Intercult och Access Europa.

Hans arbete går ut på att internationalisera det svenska kulturlivet; synliggöra kulturens roll som förändrande handling i mänsklig och samhällelig utveckling; lyfta fram mångfald och interkulturell kompetens; samt länka kulturinstitutioner och organisationer i länet till spännande och långsiktiga projekt i samarbete med europeiska organisationer. – Och alltid sätta publiken i centrum.

Christoffer har en Magisterexamen i konstvetenskap från Stockholms universitet och har tidigare verkat som projektledare, redaktör och curator med uppdrag för bland andra Röhsska museet och Färgfabriken.

/

PRODUCER
christoffer.tarras@intercult.se
+46 8 644 10 23

presentation_webb_483x300

Christoffer is producer with the mission of managing and producing events within the framework of activity plans at Intercult, Europe Direct Intercult and Access Europe.

His work involves internationalizing Swedish cultural life; make the role of culture visible as a changing force in human and social development; highlight diversity and intercultural skills; and linking cultural institutions and organizations in the county to exciting and long-term projects in collaboration with European organizations. – And always put the audience at the centre.

Christoffer has a Master’s degree in Art History from Stockholm University and has previously worked as project manager, editor and curator with employments from, among others, the Röhsska Museum and Färgfabriken.