Moldavien och EU har skrivit under ett avtal som innebär att Moldavien kan delta i Kreativa Europa, EU:s program för den kulturella och kreativa sektorn. Avtalet, som undertecknades den 18 mars i Bryssel av Moldaviens kulturminister, Monica Babuc, och EU-kommissionären för kultur, Tibor Navracsics, stödberättigar Moldavien till årlig finansiering för kulturella projekt i de kulturella och kreativa sektorerna i delprogrammet “Kultur”, och viss verksamhet inom delprogrammet “Media”.

Monica Babuc påpekade att Kreativa Europa är en av de viktigaste prioriteringarna i Moldaviens nationella strategi för utveckling av kultur. För genomförandet av detta avtal, kommer Kulturministeriet skapa ett kontor för Kreativa Europa, vilket kommer att ge fri information och tekniskt stöd till de som vill ansöka om finansiering.

Moldavien kunde ta del av programmet tack vare pågående samråd som har planerats mellan Kulturdepartementet i Moldavien, Moldaviska delegationen vid Europeiska unionen och DG för Utbildning och Kultur vid Europeiska kommissionen. Moldavien är det andra landet i Det östliga partnerskapet, efter Georgien, som undertecknat detta avtal. Enligt Kommissionen, kan Ukraina vara nästa land som undertecknar ett liknande avtal.

Mer information:
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/2015/0318-moldova-joins-ce_en.htm