Ordförande för Riksteatern Stockholms län som organiserar 15 medlemföreningar och 15 anslutna organisationer. 2014 arrangerades 181 teaterföreställningar inom medlemsföreningarna med en publik på 41 695 personer.
Före detta förbundssekreterare för Bygdegårdarnas Riksförbund som organiserar 1422 bygdegårdar/allmänna samlingslokaler i landet. Nu ledamot i Stockholms läns distriktsstyrelse som organiserar 56 bygdegårdar i Stockholms län.