Den 29–31 oktober som anordnas inom det nordisk-baltiska samarbetet Nordplus Vuxen. Nordplus Vuxen är Nordiska Ministerrådets program för samarbete inom Norden-Baltikum, och det är i mångt och mycket likt Grundtvig. Till inbjudan