Under 2017 kommer Konstnärsnämnden att fördela cirka 50 långtidsstipendier. Ett långtidsstipendium är på tio år och därmed Konstnärsnämndens mest omfattande stipendium till enskilda konstnärer. Stipendierna är sökbara under våren 2017 och beslut fattas i september eller oktober.

Vem kan söka långtidsstipendium

Långtidsstipendium delas ut till en aktiv konstnär, som kan uppvisa dokumenterad konstnärlig verksamhet av god kvalitet under en längre tid. Stipendiet ska ge konstnären en arbetsmässig trygghet för att utveckla sin verksamhet under en längre period. Myndigheten kan även fördela stipendiet utan ansökan.

Ett långtidsstipendium är möjligt att erhålla även om du fick ett arbetsstipendium 2016. Du kan alltså ansöka om ett tioårigt långtidsstipendium även om du inte är berättigad att söka ett förnyat arbetsstipendium.

Vem kan inte få långtidsstipendium

Långtidsstipendium delas inte ut till den som:

  • studerar grundläggande konstnärlig utbildning, inklusive masternivå
  • innehar tillsvidareanställning på halvtid eller mer
  • fått tioårigt långtidsstipendium tidigare
  • har en anställning inom teater-, dans- eller musikalliansen.

Hur ska man söka

  • Ansökan långtidsstipendium 2017 görs samtidigt och på samma blankett som Konstnärsnämndens ordinarie arbetsstipendier.
  • Ansökan ska innehålla arbetsprover samt uppgifter om den sökandes ekonomi tre år tillbaka. Mer information återfinns på ansökningsformuläret för arbetsstipendier.

Läs mer HÄR