Konstnärsnämndens nya rapport Konstnärernas demografi, inkomster och sociala villkor en rapport om konstnärer inom alla konstområden verksamma i Sverige 2014 utifrån kön, ålder, inkomst, näringsverksamhet, bosättning, utländsk bakgrund, utbildning och social bakgrund, belyser att konstnärers inkomster har stigit med fyra procent under de senaste tio åren, vilket är betydligt mindre än resten av befolkningen där ökningen varit 18 procent. Samtidigt får konstnärer allt mindre a-kassa och andra bidrag. För mer information om detta, läs gärna rapporten HÄR 

 

inkomstutred2016Omslag450px