Kommissionen inledde sitt arbete med att reformera det tidigare asylsystemet den 6 april. Resultatet ska bli ett rättvist och hållbart system för fördelningen av asylsökande mellan medlemsstaterna.

Kommissionen framhåller fem prioriterade områden där det krävs strukturella förbättringar av det gemensamma asylsystemet. Dessa är en förstärkning av Eurodacsystemet, nya uppdrag för EU:s stödkontor för asylfrågor, förebygga sekundär förflyttning inom EU, åstadkomma bättre konsekvenser för asylshopping samt införa ett rättvist system för att avgöra vilken medlemsstat som ansvarar för asylansökan. Resultatet av dessa förbättringar ska skydda samt ge större möjlighet till säker och laglig migration.

Vill du veta mer om kommissionens arbete? Läs mer på deras hemsida. 
http://ec.europa.eu/sweden/news/20160406_sv.htm