Idag den 7 december lanserar EU-kommissionen ett nytt stort initiativ där ungdomar erbjuds en möjlighet att hjälpa till inom ett nytt europeisk volontärinitiativ, även kallat solidaritetskåren. Det kan handla om det mesta från återuppbyggnad efter naturkatastrofer till arbete med social utslagning, fattigdom, hälsorelaterade problem eller att hjälpa till att ta emot och integrera flyktingar. Frivilligarbetet väntas leda till färdigheter, erfarenheter och språkkunskaper som kan vara värdefulla när man söker arbete eller funderar på utbildning. I vissa fall utgår också ersättning eller ett bidrag för resa och uppehälle.

Fullständig information och anmälan (från och med onsdag den 7 december kl. 8.00) hittar du här:

Håll utkik även på EU-kommissionens:

Hemsida
Facebook
Twitter