Den 31 januari är det deadline för den öppna konsultationen kring nästa programperiods strukturfonder. Strukturfonderna är anpassade efter Europas olika regioner och deras behov. Den nya programperioden ska fokusera på att uppnå EU2020 strategins prioriteringar.

Läs mer om strukturfonderna

Läs mer om konsultationen