Den 8 juni hölls en konferens om hur Sverige ska ta till sig EU:s tillväxtstrategi EU2020. En rad representanter från myndigheter, civila samhället, intresseorganisationer och officiella organ från alla nivåer samlades för att hitta svar på frågor som: Hur tog vi till vara möjligheterna med Lissabonstrategin? Vad hade vi kunnat göra bättre? Vad ska vi ta med oss till nästa strategi? Vilken roll har den lokala och regionala nivån? Hur ser vi till att Europa får en smart och hållbar tillväxt för alla?

EDI var där tillsammans med andra Europa Direkt-kontor. EDI samlade information och förde kultursektorns talan som även den är en uttalad del av EU2020-strategin.
Regeringens kommentar till tillväxtstrategin.

Mer information om strategin.

/ (In Swedish)