7 juni höll Kulturutskottet en öppen utfrågning i riskdagen om Sverige i det internationella kulturlivet. Kulturutskottets ordförande Gunilla Carlsson (S) inledde med att tala om vikten av att Sverige deltar på den internationella arenan, men även vikten av att den internationella arenan finns i Sverige, för att berika kulturlivet.

Anföranden hölls av bland andra: Ellen Wettmark, internationell koordinator, Statens kulturråd, Stina Westerberg, generaldirektör, Statens musikverk, Sanne Houby-Nielsen, överintendent, Statens museer för världskultur, Ulrika Holmgaard, vd Svensk Scenkonst, tidigare kulturråd vid svenska ambassaden i Berlin. De beskrev sina respektive verksamheter och gav exempel på internationellt arbete och samarbete. Därefter fick ledamöterna fritt ställa frågor till talarna.

Se utfrågningen från riksdagen om Sverige i det internationella kulturlivet