Ulrika Holmgaard är sedan 2011 VD/Förbundsdirektör för Svensk Scenkonst – branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater. Svensk Scenkonst representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, länsmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten och verkar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medlemsföretagen att bedriva en professionell verksamhet, både nationellt och internationellt. Ulrika Holmgaard kom dessförinnan från svenska ambassaden i Berlin, där hon arbetade som kulturråd med bl.a uppdrag att föra fram svensk kultur och att skapa kontakter både i Sverige och runt om i Europa.