Osiel Ibáñez arbetar som produktionschef på musikorganisationen Selam. Organisationen arbetar sedan 17 år för ökad mångfald inom svenskt musikliv och driver en internationell verksamhet med bas i Stockholm och Addis Abeba. Genom sina evenemang samarbetar Selam med kulturinstitutioner över hela landet, och organisationen inbjuds flitigt att presentera sina strategier för mångfald och internationalisering på mässor och konferenser. Osiel har nyligen avslutat ett fyraårigt uppdrag i Kulturrådets referensgrupp för fria musikgrupper.