Världens länder har träffats flera gånger för att diskutera finansieringen, bl a genom ökade skatteintäkter, investeringar, handel, bistånd mm. Konferenserna ägde rum i Monterrey och i Doha. Nu är förberedelserna i full gång inför den tredje stora konferensen den 13-16 juli 2015 i Addis Abeba.

Konferensen är oerhört viktig då den ska handla om hur enorma ekonomiska resurser som ändå finns i världen ska vändas mot global utveckling. Den förväntas slå fast den nya globala agendan för utvecklingsfinansiering. Förberedelserna på EU-nivå har dragits igång av EU:s utrikeschef Federica Mogherini visar ett helt annat intresse för utvecklingsfrågor än hennes föregångare Catherine Ashton. Hon har redan bjudit in till ett antal rådsmöten. Förhoppningen är att det leder till bättre energi i Addis Abeba än den annars vanliga inställningen från utvecklingsländer som kommer med stor misstänksamhet mot rika länder.

Mer läsning om finansieringen av Millenniemålen och utveckling i världen och Europa

http://www.concord.se/vara-fragor/utvecklingsfinansiering/

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/financing-development_en

hämtat från milleniemålen.nu
http://www.millenniemalen.nu/blog/zlatan-drar-igang-kampanj-for-att-utrota-hunger/

Mer intressant läsning finns på http://www.millenniemalen.nu eller http://www.fn.se