Vill du hitta en partner i Europa?

På kulturrådets sida hittar du förfrågningar från organisationer i Europa: http://www.kulturradet.se/partnersok