Det pågår en kamp mellan den polska regeringen och Europakommissionen om rätten att betsämma över nationella beslut.
Den polska regeringen vill inte ha EU´s granskning då man anser att EC inte känner till de polska förhållandena och därmed inte kan påverka politiken. Europakommissionen anser däremot att rättssäkerheten i medlemslandet Polen hotas och tillsätter en granskning. Läs mer