Den 19 oktober var det seminarium på Europahuset som handlar om vad Sverige och Tyskland kan lära av varandra när det gäller migration.

Sverige och Tyskland hör till de EU-länder som tagit emot mest flyktinginvandring den senaste tiden. Integrationen av de nyanlända är en utmaning för såväl utbildningssystemet som arbetsmarknaden. Seminariet syftar till att identifiera dessa utmaningar och diskutera hur de hanterats i Sverige respektive Tyskland. Skillnader och likheter i utmaningarna? Vad har fungerat bra eller mindre bra? Hur kan ekonomierna gynnas av de nyanlända? Vad kan länderna lära av varandras erfarenheter?

På seminariet dikuterades i detta avseende först arbetsmarknaden och därefter utbildningssystemet. Den avslutande panelen tog ett samlat grepp på de åtgärder som vidtagits i de båda länderna.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, inledningstalade. Övriga talare under dagen var:

– Monica Axelsson från Stockholms universitet
– Anders Forslund, IFAU/ Inst. for Evaluation of Labour Market and Education Policy
– Dr. Wido Geis, Cologne Institute of Economic Research
– Bettina Kashefi, Svenskt Näringsliv
– Jens Kemper, University of Bremen
– Prof. Matthias Lücke, Kiel Institute
– Antoine Savary, EU-kommissionen

europahuset-19-okt-2016-webb-500px_om-migration-i-tyskland-och-sverige