I Rom för sextio år sedan lades grunden för det Europa som vi känner i dag och den längsta kända fredsperioden i Europas historia. Romfördraget blev startpunkten för en gemensam marknad där människor, varor, tjänster och kapital kan röra sig fritt och skapade förutsättningar för välstånd och stabilitet för EU-medborgarna.

å denna årsdag blickar Europa tillbaka med stolthet och framåt med hopp. I 60 år har vi byggt en union som främjar ett fredligt samarbete, respekt för människovärde, frihet, demokrati, jämställdhet och solidaritet mellan Europas nationer och folk. Tillsammans tar vi oss an vår gemensamma framtid.

21/3 EU:s framtid

I ett seminarium anordnat av TCO diskuteras Brexit, EU-kommissionens vitbok om EU:s framtid och toppmötet i Rom den 25 mars.

Medverkande:

  • Ann Linde, EU- och handelsminister
  • Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionen i Sverige
  • Eva Nordmark, ordförande TCO
  • Göran von Sydow, ställföreträdande direktör SIEPS

Seminariet kommer att webbsändas.

För mer information om mer kommande händelser under året som följer, läs mer HÄR

 

I samband med Romfördragets 60-årsjubileum släpps en vitbok om EU:s framtid, med tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025 presenteras. Vitboken finns även tillgänglig på engelska. HÄR kan du läsa den på svenska.