Att utveckla publikens sätt att ta till sig och interagera med konst och kulturuttryck av olika slag är en viktig fråga i EU. Kommissionen talar om ett revolutionerande sätt att arbeta med kulturen. Publikutveckling är ett prioriterat område i det nya kulturprogrammet Kreativa Europa. Genom att vidga kulturupplevelser till ett mer aktivt deltagande hoppas man attrahera nya grupper av besökare och vinna såväl sociala och kulturella fördelar såväl som ekonomiska. Det finns dock ett stort behov av lärande och utbyte av erfarenheter inom kultursektorn inom detta område. Konferensen, som lockat över 800 deltagare från hela EU, visade upp en lång rad goda exempel på projekt kring publikutveckling, varav de flesta finansierats av EUs Kultur- och Mediaprogram.

Konferensen European Audiences 2020 and beyond hölls den 16-17 oktober i Bryssel. Access Europa deltog och nu finns en sammanfattning klar att ladda ned här ec.europa.eu/culture/news/20130218-conference-conclusions_en.htm