Intercult och Rumänska kulturinstitutet i Stockholm inbjuder till ett kulturpolitiskt samtal om ”Kultur och Utrikespolitik”. Vi fortsätter diskussionen som hölls i december 2008.

Det offentliga samtalet äger rum 25 februari, kl.15.00 – 17.00, och hålls på engelska.

Vi har bjudit in Hans-Georg Knopp, generaldirektör för Goethe Institutet (Tyskland) samt Olle Wästberg, generaldirektör för Svenska Institutet (Sverige) för att utbyta tankar kring följande frågor:

  • What is the role of culture in foreign relations from a national perspective?
  • How can national cultural policy contribute to developing European foreign relations?
  • Should nationally defined policy objectives be coordinated between European countries?
  • Promotion or Partnership? Is there a difference?

Samtalsledare: Chris Torch (Intercult)

Två tongivande chefer kommer att tala om sina prioriteringar och på vilket sätt kulturinitiativ kan främja utrikespolitiska mål. Finns det ett gemensamt europeiskt perspektiv?

Mötet kommer att hållas i det nyöppnade Europahuset (Regeringsgatan 65). På så sätt markerar vi Intercults nya uppdrag som Europa Direkt kontor inom ramarna för vårt initiativ som Europeiskt Resurscentrum för Kultur.

För anmälan: chrissie.faniadis@intercult.se eller 08-644 10 23.

Välkommen!