Den här veckan befinner sig Intercults medarbetare Sara Mpumwire i Mollina, Spanien på United for Intercultural Actions konferens med temat Overcome all borders: UNITED against Intolerance. Fokuset kommer att ligga på intoleransen personer som migrerar möter i Europa och i synnerhet situationen vid Sydeuropas gränser, ett för tillfället väldigt aktuellt ämne. Besöket på konferensen är en del i förstudien Walk into my life, som Intercult genomför tillsammans med tre organisationer i Storbritannien, Ungern och Spanien. Walk into my life vill utforska det offentliga rummet genom delade erfarenheter och konstnärliga aktiviteter, samt utveckla en metod för kulturellt deltagande bland personer med migrantbakgrund.

Läs mer om konferensen och United for Intercultural Action här: http://www.unitedagainstracism.org/