Intercult stod förra veckan (28:e nov – 4:e dec) värd åt den samtida konstnären Sasha Zubritskaya från S:t Petersburg. Sasha är i Stockholm som en del av Young Curators Network, ett utbyte mellan Intercult och Creative Association of Curators TOK (St Petersburg), ett initiativ som sponsras av Svenska Institutet. Johan David Norling från Liljevalchs Hubb var medvärd och Sasha medverkade under veckan i en rad av Liljevalchs Hubb evenemang. Som en start på veckan höll Sasha en presentation på Liljevalchs Hubb, där hon talade om ett av de projekt som hon varit involverad i det senaste året; Feminfoteka, en fanzinesamling som är en del av ett queer-feministiskt bibliotek i S:t Petersburg.

Biblioteket slog upp dörrarna för allmänheten i mars 2016, men har en samling med verk från 2011 och framåt. Eftersom Feminfoteka är ett volontärprojekt drivet av aktivister som inte får någon extern finansiering eller bidrag är Sasha en del av ett horisontellt kollektiv som tillsammans arbetar för att bevara och utveckla biblioteket. Feminfoteka har fått positiv respons, och har en stadig ström besökare. Något som är viktigt för gruppen som driver projektet är att biblioteket också besöks av människor utanför aktiviströrelsen och att biblioteket därmed är en del i att forma en bredare grupp av människor som bryr sig om den feministiska, queer och allmänt intersektionella agendan. Många av besökarna är unga vuxna som har hört om biblioteket genom sociala medier. Eftersom biblioteket också har en samling böcker om genusvetenskap och liknande ämnen används det också som ett resurscenter för studenter.

Enligt Sasha så har det talats mer och mer om ämnet feminism under de senaste åren i Ryssland. Allmänheten görs medveten om ämnet i större skala, men det möts dock fortfarande med anmärkningsvärd motsättning på grund av det rådande politiska klimatet i Ryssland. Hon tror att mötet mellan svenska och ryska feminister kan vara mycket intressant eftersom de ryska erfarenheterna skiljer sig mycket från de svenska. Enligt henne så är feministisk aktivism i Ryssland en gräsrotsrörelse medan det i Sverige har fått mycket statligt stöd i många år.

Sasha gjorde nyligen klart sin kandidatexamen i applied arts på St. Petersburg State University. Hon var också en del av utbildningsprogrammet ‘School for Young Artists’ som drivs av Pro Arte Foundation. I sitt konstnärskap har Sasha producerat verk där hon använt en rad olika medier, bland annat gatukonst, video, textiler och zines. Nyligen har hon skiftat sitt fokus mer och mer till aktivism samtidigt som hon konstnärligt inriktat sig mer mot att representera sina personliga erfarenheter som ung kvinna. Det är detta intresse som lockat henne till ämnet DIY publicering (självpublicering), vilket också var huvudämnet för hennes presentation på Liljevachs Hubb.

Sasha var också en del av den ryska organisationen Intimate Space, ett konstnärsdrivet galleri förvaltat av Marina Maraeva som presenterade verk av ett brett spektrum av konstnärer och ofta verk med ett underliggande politiskt budskap. Maraeva drev Intimate Space i ett flertal år men avbröt nyligen sin löpande verksamhet på rund av bristen på finansiering och den allmänna politiska oron.

Sasha har varit i Stockholm två gånger tidigare och såg mycket fram emot att nätverka med Stockholms konstnärer och curators samt att besöka olika kulturinstitutioner så som Konsthall C, Tensta Konsthall och den feministiska tidningen Bang.

 

img-20161130-wa0001