Stockholmprojektet sammanfattar erfarenheter under arbetet med Black/North SEAS, en europeisk plattform för konst som har utvecklats sedan 2006 med generöst stöd från EUs kulturprogram. 18 konstverk/projekt har samproducerats och presenterats på okonventionella platser, i hamnstäder längs med Europas kuster. Temporära festivalstrukturer har anpassats till lokala sammanhang i 13 olika länder. / The Stockholm project summarizes the experience and knowledge inspired by, and connected to, Black/North SEAS, a European arts platform. Developed over a period of 4 years, SEAS was generously financed by the EU Culture Program. In 2003, Intercult initiated the European arts platform SEAS, which since 2007 has focused on artists and artworks from the Black and North Sea regions. Moving between harbour cities as a traveling festival, the platform was presented in cities like Odessa, Istanbul, Varna, Helsingborg/Helsingör, Tromsø, Göteborg and now – in september 2010 – in Batumi, Georgia.

The focus of SEAS has been public space and unconventional performance venues (harbour warehouses, old cinemas, indoor galleries). We have found that new art spaces generate new audiences. We have found that artists are inspired by new relationships between place and art.