Det belgiska ordförandeskapet anordnar ett seminarium vars fokus ligger på kulturens inverkan på innovation, och innovationens roll kutlursektorns utveckling – från ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Seminariet är riktat till utvalda deltagare, men man kan programmet här.