Internationellt samarbete inom området vuxnas lärande – vad kan man göra, hur har andra gjort?

Informationsmöte 15 november 2016 om internationellt samarbete för vuxnas lärande – anmäl dig nu!

Ett tillfälle att lära mer om Universitets- och högskolerådets möjligheter för internationella samarbeten för vuxenutbildare med medverkan av Skolverket och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Vi kommer att presentera praktiska exempel på vad man kan göra i de olika programmen och få höra av organisationer på plats hur de har använt möjligheterna.

På UHR:s webbplats, finner du länken till anmälan samt program för dagen: