Över sextio projektidéer skickades in i februari för att söka vägledning till internationell finansiering från Europeiskt Resurscentrum för Kultur på Intercult. Kulturinstitutioner, fria grupper, kommuner, intresseföreningar/förbund och producenter var representerade bland projekten som kom från hela landet.

Chris Torch, Intercult säger:
Vi på Intercult är nöjda med att ha nått ut brett, men framförallt så är antalet och den geografiska spridningen bland projektidéerna ett positivt tecken på att kulturoperatörer i Sverige vill ingå i internationella partnerskap.”

De utvalda projekten kommer från Supermarket, Riksteatern, Stockholms konserthus, Dramalabbet, Sveriges Författarförbund och Himlabacken i Skåne.

Ytterligare ett par projekt kommer att få vägledning i denna omgång och presenteras senare. Vägledningen är en ny modell för djupgående stöd som Intercult utvecklar formerna för tillsammans med de verksamheter som har valts ut. Målet är att fler internationella kultursamarbeten med Sverigebaserade initiativtagare ska nå hela vägen fram till finansiering och utveckla en plan för ett lyckat genomförande. Resultaten av initiativet kommer att framgå under våren 2011.

Mer information
Chris Torch, konstnärlig ledare, Intercult
070 – 554 10 23

Vanessa Ware, kommunikationsansvarig, Intercult
vanessa.ware@intercult.se, 08 – 644 10 23, 070 – 750 2454

ERK och liknande verksamheter i Europa
Intercult driver och utvecklar formerna för Europeiskt Resurscentrum för Kultur på uppdrag av Kulturdepartementet, sedan 2008. Intercults resursmodell är grunden för arbetet med ERK och bygger på den roll vi spelar i Sverige och Europa och har utvecklat under femton års tid. Modellen kombinerar förmedling av erfarenhet, expertis och internationellt nätverksarbete.

I Europa har det visat sig vara ett framgångskoncept att lägga ut uppdraget att öka samarbeten på Europanivå till fristående organisationer. I bland annat Frankrike, England, Polen och Holland ansvarar externa organisationer för att hjälpa aktörer i respektive lands kultursektor att etablera och hitta finansiering till internationella samarbeten. Fördelarna är bland annat att fristående organisationer har ena foten i det fria kulturlivet och kan erbjuda konkret rådgivning och stöd.