För att uppmuntra till ett utökat samarbete arrangerar Svenska institutet i samarbete med Sveriges generalkonsulat i S:t Petersburg en kontaktresa med målet att koppla ihop svenska och ryska kultur- och medieaktörer. Förhoppningen är att resan ska resultera i konkreta projektansökningar som kan ingå i Creative Force-programmet. (För att läsa mer om programmet gå till si.se/creativeforce).

Resan går av stapeln 15-19 september och nio svenska organisationer har blivit utvalda att följa med på resan. Valet av deltagare har baserats på erfarenhet av regionen, relevansen för CF målen. Intercults Iwona Preis är en av de inbjudna deltagarna.