Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors skrivarstugan riktar sig till dig som har planer på att lämna in en ansökan för projekt inom ungdomsdelen av programmet, Erasmus+ Ung och Aktiv.

Läs mer: http://www.mucf.se