Den 18 februari lämnade Intercult, TransEuropeHalles, Riksteatern, TILLT, Konstfrämjandet, Culture Clinic, Jamtli/NCK in en skrivelse till Kulturdepartementet som en led i arbetet med we are more-kampanjen.

“Kulturprogrammet har sedan det skapades för tio år sen, bidragit till ökad rörlighet för kultursektorn, skapat möjligheter till dialog, utbyte, samarbete och pilotsatsningar. Men programmet har också en del svagheter som nu kan åtgärdas inför den nya programperioden 2014-2020. I samband med detta kan även Sverige se över och åtgärda vårt nationella kulturstöd så att det korrelerar bättre med Kulturprogrammet, och på så sätt ökar möjligheterna för svenska aktörer att ta del av EU-stödet och arbeta internationellt i interkulturella projekt.”

EUs kulturprogram 2014-2020 – en svensk angelägenhet 110217 (PDF)