Den viktigaste europeiska kulturpolitiska händelsen under 2009 gick av stapeln i slutet av september: European Culture Forum. Intercults konstnärliga ledare Chris Torch var grand rapporteur för ett av tre teman – interkulturell dialog. Hans uppgift var att sammanfatta forumets innehåll ur ett interkulturellt perspektiv.

Final Report: Cultural Diversity and Intercultural Dialogue (PDF)
/ The most important official culture political event during 2009 was held in the end of September in Brussels:  the European Culture Forum. Intercult’s artistic director Chris Torch was appointed grand rapporteur for one of three themes – intercultural dialogue. He followed and summarized the content of the forum from an intercultural perspective.

Final Report: Cultural Diversity and Intercultural Dialogue (PDF)