Vi på Intercult önskar er alla en Glad Sommar! Nu stänger vi kontoret ett par veckor och är tillbaka den 6 augusti. Tack vänner, kollegor och samarbetspartners för en spännande och innehållsrik vår. Vårt kontor har kokat av projekt; CORNERS, Access Europa, ”we are more” – Nordic Advocacy, Europa Direkt Intercult, River//Cities; Culture for Waterfront, Krokodilfiolen, Publikguiden, Afrotronics, SMartSE, nätverksmöten mm. En bredd av aktiviteter som syftar till att synliggöra kulturens roll i samhällsutvecklingen, skapa interkulturella dynamiska mötesplatser och öka engagemanget och kunskapen om internationella samarbeten. / We would like to wish you all a Happy Holiday! We are closing the office for a few weeks and we will be back August 6th. Thanks friends, colleagues and partners for an exciting and eventful Spring. Our office has been boiling from our different projects; CORNERS, Access Europe, “we are more” – Nordic Advocacy, Europe Direct Intercult, River//Cities; Culture for Waterfront, Krokodilfiolen, Publikguiden, Afrotronics, SMartSE, network meetings, etc. A range of activities designed to highlight the role of culture in society, create intercultural dynamic meetingplaces and a greater commitment and knowledge of international collaborations.