Intercult har gått samman med sju europeiska kulturorganisationer för att tillsammans driva mångfaldsprojektet Brokering Cultural Participation. Till projektet har fyra experter utsetts för att ta fram den ”benchmarking tool” som är det verktyg som ska användas för att kvalitetsmärka och ranka de deltagande kulturorganisationernas mångfaldsarbete. Lena Bezawork Grönlund är en av de fyra experterna. Hon arbetar som bibliotekarie på Hageby bibliotek i Norrköping, hon är också engagerad i olika projekt som har med litteratur, bibliotek och mångfald att göra och driver bland annat webbsidan resurssida.

Lena är i grunden litteraturvetare med en kandidatexamen i litteratur och kreativt skrivande från USA. Hon har också en masters i Biblioteks- och Informationsvetenskap från Uppsala Universitet. Hon har tidigare frilansat som skribent och även arbetat inom vården.

Varför tackade du ja till uppdraget som en av experterna för projektet?
Projektet låter jätteintressant och jag kände att, äntligen finns det en möjlighet att gå från det abstrakta till någonting konkret, att få vara med om att utarbeta det här verktyget och med hjälp av det hitta en väg framåt i mångfaldsfrågorna – att kunna bidra till detta känns viktigt.

Vad fick dig att bli engagerad i mångfaldsfrågor?
Det var framförallt genom litteraturen. Jag pluggade litteraturvetenskap och blev alltmer intresserad av postkoloniala frågor inom litteraturen och de är ju främst utifrån det perspektivet som jag har fortsatt att arbeta för den här frågan. Min plattform är biblioteket och dit söker sig verkligen alla typer av människor och det är en tacksam miljö att arbeta i vad gäller mångfaldsfrågor. Därför ska det också bli spännande att titta på hur man kan arbeta med de här frågorna inom andra områden och branscher.

Vad kan vara ett första steg för en organisation som vill utveckla sitt arbete med mångfaldsfrågor?
För mig handlar det om vilket perspektiv man utgår ifrån, om att på ett medvetet sätt utgå ifrån ett interkulturellt perspektiv i de val man gör som organisation, och att man får in det i vardagen på samma sätt som med t ex genusfrågor.