Den 13 oktober 1994 röstade svenska folket om ett eventuellt EU-medlemskap. Resultatet av folkomröstningen var att drygt 52 procent röstade för, medan 47 procent röstade mot.
Omröstningen lockade ett högt valdeltagande på 83 procent. Den godkändes av riksdagen en månad senare, och Sverige anslöt sig till EU tillsammans med Österrike och Finland i januari 1995.
Svenska folket avvisade senare idén med att införa den gemensamma europeiska valutan, euron. Efter att euron införts i 12 av 15 EU-länder, avvisade svenskarna idén med en klar majoritet i en omröstning 2003.
Enligt en ny opinionsundersökning som utförts av Sifo, tycker 57 procent av befolkningen att det var rätt beslut att gå med i EU, medan 23 procent inte tycker att Sverige inte borde ha gått med alls.

Läs mer…

Representationen i Sverige – hemsida