En majoritet av svenskarna är för EU-medlemskapet, enligt en ny undersökning av SCB. Undersökningen visar att trots det EU-motstånd som vuxit i Europa på senare tid och Sverigedemokraternas, som är anti-EU, framgångar i svensk politik stödjer det svenska folket EU-medlemskap. Fler svenskar har blivit för än de som är emot eller är osäkra.