Opinioninsitutet SIFO har på uppdrag av Europaportalen genomfört en undersökning om vilka valfrågor svenskarna tycker är viktigast inför EU-valet. Drygt hälften har ingen åsikt om valet överhuvudtaget. Bland resten är den fråga som flest anser vara viktigast ”miljön/klimat/energi frågan” (15 procent). Läs hela undersökningen här