Sverige hör till de länder som under lång tid har haft de allra lägsta siffrorna när det gäller antalet omkomna i trafiken, och har hållit sig kvar på den positionen länge. År 2014 rapporterade Sverige 29 dödsfall per miljon invånare, vilket kan genomföras med EU-genomsnittet på 51. Sverige tjänar på så sätt som ett föredöme för andra medlemsstater. Den så kallade nollvisionen är bara en av olika svenska innovationer som har spridit sig inom EU med goda resultat.