Anders J Persson är Fil. dr och universitetslektor i filosofi vid Luleå tekniska universitet, där han sedan fyra år tillbaka även har utvecklings- och kvalitetsansvar för lärarutbildningarna. De senaste tio åren har han på uppdrag av Riksteatern lett filosofiska samtal med barn och unga på Södra teatern i Stockholm. Inom intresseområdet filosofi med barn har Anders medverkat i ett flertal projekt och har skrivit artiklar och böcker inom området, riktade mot barn och unga samt mot pedagoger och forskare.