Oktober 7-9 2010

The Culture Action Europe konferensen ges vart annat år och samlar kulturoperatörer, civila samhället, experter och policy makers för att debattera nyckelfrågor som berör Europas kulturliv. Målet är att ena kulturlivet till att tala med en röst och på så sätt påverka EU policyutveckling inom kultur.

Nätverket Culture Action Europe har flera svenska medlemmar, bland annat Riksteatern som kommer att finnas på plats med Birgitta Englin på en av panelerna som modereras av Chris Torch, Intercult.

Registreringen är öppen!

Culture Action Europe i korthet / October 7-9 2010: The Culture Action Europe conference has a long established tradition to gather cultural operators, civil society, experts and policy makers to debate key issues at stake for Europe’s cultural life. The goal is to unite the cultural life in one voice that can be used to influence the development of EU culture policy.

The network Culture Action Europe has several Swedish members, amongst them Riksteatern – represented in Brussels with Birgitta Englin on one of the panels, moderated by Chris Torch, Intercult.

The registration is open!

Culture Action Europe in short