Ulf Bexell är ordförande i Riksteatern Kalmar län och har suttit i Riksteaterns styrelse under två perioder. Han är också ordförande i Scenkost Sydost, ledamot i Byteatern och Kalmar Konstmuseums styrelse. Ulf är före detta kulturchef, och har arbetat med kulturfrågor i mer än trettio och då både på kommunal och regional nivå såväl i Kristianstad, Kalmar län och Helsingborg. Under sin tid som anställd vid Regionförbundet i Kalmar län svarade han för arbetet inom South Baltic/Södra Östersjöprogrammet.