Unesco LUCS (Lokalt Unescocenter för samverkan) ska arbeta för alla människors lika rättigheter, mot diskriminering och för social sammanhållning. Centret invigdes i maj 2014 på Mångkulturellt centrum i Botkyrka och är det första i sitt slag i norra Europa. Unesco LUCS är ett samarbete mellan Botkyrka, Eskilstuna, Malmö och Borlänge. Ordföranden Jens Sjöström (S) förklarar syftet såhär:
Att stärka kunskaperna kring mänskliga rättigheter och hur vi i praktiken utvecklar samhället för jämlik makt och status.
Att sprida erfarenheter och goda exempel mellan olika delar i landet, nationellt och internationellt samt mellan olika aktörer för att tillvarata och utveckla kunskaper och erfarenheter.
Att öka samverkan och skapa en plattform mellan forskning, offentlig sektor och civilsamhället.
Att skapa samhällsdebatt kring vikten av mänskliga rättigheter.
Pågående projekt är Antirykteskampanj (Botkyrka), Flyktingguide (Eskilstuna), Handlingsplan mot diskriminering (Malmö), Interreligiös dialog (Eskilstuna), Stadsdelsutveckling (Borlänge)

Läs mer om Unesco LUCS