Den 1 januari tog Ungern över EUs ordförandeskap med ledorden “Strong Europe”. Programmet betonar fyra teman som alla är medborgarfokuserade: tillväxt och arbetstillfällen för att bevara den europeiska sociala modellen; ett starkare Europa; ett medborgarvänligt EU; utvidgning och grannskapsrelationer.

Läs mer om programmet

Läs mer om ordförandeskapets prioriteringar, inplanerade möten och konferenser
/ Sorry, only in Swedish.