.
I Europeiska kommissionens nyhetsbrev informeras det om förändring av budgeten för 2013. Erasmusprogrammet, som är det nya samlade programmet för utbildning behöver ytterligare 90 miljoner euro, forskningsprogrammet behöver 423 miljoner euro. För utveckling av landsbygd och regioner krävs 8,3 biljoner euro.

Kultur och utbildningsutskottets sammanträde 6 november berörde frågor kring Europas mångfald, Erasmusprogrammet, företagens sociala ansvar och EU:s implementering av ungdomsstrategin.

Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning sammanträdde den 26- 27 november dvs efter det extraordinära sammanträdet den 22-23 november.

Europakommittén för kultur och utbildning antog det nya Yes EUROPE programmet för ungdom, utbildning, sport och Erasmus för högre utbildning. Mer än fem miljoner studenter, i alla åldrar, kan glädjas åt fler möjligheter att studera utomlands och fler samarbeten kan ske tack vare ett anslag på 18 biljoner euro under åren 2014-2020.