Nu finns en sammanfattning klar för “European Audiences: 2020 and beyond” – konferensen som den 16-17 oktober 2012 diskuterade publikutveckling inom ramen för Creative Europe – EU’s finansieringsprogram för den kulturella och den kreativa sektorn.

Läs mer här:

ec.europa.eu/culture/news/20130218-conference-conclusions_en.htm

Konferensen samlade cirka 800 yrkesverksamma inom kulturområdet i Bryssel som diskuterade hur man bäst kan engagera sig meningsfullt med publiken i dag och i framtiden.

Vid konferensen presenterade bl a Europeiska kommissionen exempel på projekt som har tagit sin publik på allvar, ibland från ett mycket tidigt skede av den kreativa processen.

Graden av deltagande och debatt visade tydligt vad som av vissa anses vara en ny kulturrevolution: publiken vill ha engagemang och gemenskap.

Det finns således ett behov av att stimulera utbyte av praxis på detta område, att stödja kulturella organisationer, att lära sig snabbare genom ömsesidigt lärande – allt för att anpassa sig snabbare till 2000-talets utmaningar och möjligheter.