Europas digitala bibliotek, arkiv och museum – Europeana – firar 5 år i november. I det flerspråkiga biblioteketet hittar du hittar du konst, museiföremål, böcker, filmer och arkivmaterial från hela Europa. Just nu kan du besöka en online-utställning om 1989 och Berlinmurens fall. Har du själv historier, bilder, filmer eller andra föremål som är relaterade till 1989? Då kan du lägga till dem och bidra till utställningen! Europeana 1989: We Made History