Nina Björby (S), ordförande för kulturberedningen Region Västerbotten, var en av få politiker som deltog i European Culture Forum. Vi ville veta hur det kommer sig och ställde därför några frågor till henne:

Vad tar du med dig hem från Forumet?
Vetskapen om vilka kulturfrågor som nu är viktiga inom EU – exempelvis att “hela Europa” pratar om hur vi ska hitta relevanta sätt att mäta kulturen på vilka finansieringsformer som finns och relationen till publiken/medborgarna. Jag tar med mig nya kontakter – både svenska namn och namn från andra länder. Upptäckte även två personer som jag gärna skulle se kom till Västerbotten och höll föreläsningar; Dr Beatriz Garcia, Head of Research, Institute of Cultural Capital och Tomas Sedlacek, Lector of Philosophy and Economics.

Du deltog som en av få politiker på Forumet, varför tror du att så få politiker hittar dit?
Forumet är ju förhållandevis nytt, vilket kan vara en orsak. Jag vet inte heller vilka de riktar sig till och vilka som fått inbjudan. Jag hoppas i alla fall verkligen inte att det är att politiker väljer bort denna mötesplats – det anser jag skulle vara en väldig felprioritering.

Tycker du att fler svenska kulturpolitiker bör delta i Forumet och i så fall varför det?
Ja. Vikten av att faktiskt röra på sig och finnas med på den europeiska arenan, lära känna människor, vidga sina vyer och få reda på vilka strömningar och fokus som ligger i luften. Dessutom är vi i Sverige ganska dåliga på att söka EU-medel på kulturområdet… På Forumet deltog runt 1500 personer från vitt skilda områden som kommissionen, kommuner, regioner, föreningar, institutioner, akademin etc, vilket innebär att hela kulturspektrat möts på ett och samma ställe. Alltså en mycket bra mötesplats, kunskapsinhämtning och kontaktyta.

Nina Björby (S)
Region Västerbotten
Ordförande för kulturberedningen /Chairman Culture Committee (s)