Diskussionerna om framtiden för West Sweden är nu avslutade – 20 års arbete på EU-området gentemot Västsverige har därmed kommit till ett slut. Med röstsiffrorna 76 för avveckling och 28 för fortsatt verksamhet beslutade föreningsstämman om avveckling av West Sweden. West Sweden’s främsta uppgift har varit att hjälpa västsvenska kommuner och regioner med EU-stöd. Föreningen har haft en mycket aktiv projektverksamhet, med bl a utbildningar och nätverkande. På West Sweden’s hemsida kan du läsa mer om beslutet